COMBO SINGLE GRILLED ONION

COMBO SINGLE GRILLED ONION
1 Burger bò nướng hành chiên + Khoai chiên (M) + 1 Đồ uống

Số Lượng Phần Ăn

65.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery