COMBO BURGER 2 MIẾNG CÁ HỒI XÔNG KHÓI

COMBO BURGER 2 MIẾNG CÁ HỒI XÔNG KHÓI
1 Burger 2 miếng Cá Hồi Xông Khói Phô Mai + 1 Khoai tây chiên + 1 Nước ngọt
Số Lượng Phần Ăn

109.000 VND

delivery