COMBO BURGER 2 MIẾNG BÒ PHÔ MAI THỊT XÔNG KHÓI

COMBO BURGER 2 MIẾNG BÒ PHÔ MAI THỊT XÔNG KHÓI
1 Burger 2 Miếng Bò Phô Mai Thịt Xông Khói + 1 Khoai Tây Chiên (M) + 1 Nước ngọt

Số Lượng Phần Ăn

135.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery