COMBO EXTREME CHEESE LOVER

COMBO EXTREME CHEESE LOVER
1 Burger bò tắm phô mai ( cỡ lớn ) + Khoai chiên (S) + 4 gà Nugget + 1 Đồ uống

159.000 VND

delivery