COMBO EXTREME CHEESY WHOPPER JR

COMBO EXTREME CHEESY WHOPPER JR
1 Burger Bò Tắm Phô Mai (cỡ vừa) + Khoai Tây Chiên (M) + 1 Đồ uống

85.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery