COMBO BURGER BÒ TẮM PHÔ MAI (CỠ VỪA)

COMBO BURGER BÒ TẮM PHÔ MAI (CỠ VỪA)
1 Burger Bò Tắm Phô Mai (cỡ vừa) + Khoai Tây Chiên (M) + Nước ngọt

Số Lượng Phần Ăn

93.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery