Combo: Gia Đình Là Số 1

Combo: Gia Đình Là Số 1
Gồm 4 bánh Whopper Junior + 4 ly Coke + 2 Khoai tây chiên (M) + 4 miếng gà Mexican Drumlet.
COKE   +0 VND

Số Lượng Phần Ăn

295.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery