COMBO "HAPPINESS"

COMBO "HAPPINESS"
1 Bò Nướng Whopper + 1 Bò Phô Mai + 1 Gà Phô Mai Sốt BBQ + 1 Bò Tắm Phô Mai cỡ vừa + 4 Gà Nuggets + 2 Phô Mai Que + 4 Nước ngọt
Số Lượng Phần Ăn

293.500 VND

delivery