Combo Holiday (M) - Golden Triple

Combo Holiday (M) - Golden Triple
+ 2 Burger Golden Triple - size M
+ 3 miếng Gà Nuggets
+ 1 Khoai Tây Chiên (M)
+ 2 Nước ngọt
(*) Limited Edition - Chỉ mở bán trong Tháng 9/2023.

Số Lượng Phần Ăn

293.500 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery