Combo Rodeo Burger

Combo Rodeo Burger
(1 Burger Vòng Hành Chiên size vừa + 1 Khoai tây size vừa + 1 Nước)

Số Lượng Phần Ăn

89.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery