Combo Siêu nhân phô mai bò Deluxe

Combo Siêu nhân phô mai bò Deluxe
Burger + Khoai size M + Drink

Số Lượng Phần Ăn

99.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery