Combo Whopper Bò Siêu nhân phô mai

Combo Whopper Bò Siêu nhân phô mai
Burger Size L + Khoai size M + Drink

Số Lượng Phần Ăn

135.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery