COMBO SINGLE BBQ BACON CHEESE BURGER

COMBO SINGLE BBQ BACON CHEESE BURGER
1 Burger bò nướng phô mai thịt xông khói + Khoai chiên (M) + 1 Đồ uống

89.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery