COMBO "SỐNG CHẤT"

COMBO "SỐNG CHẤT"
2 Burger Tắm Bò Phô Mai (cỡ vừa) + 2 Cá Cuộn Rong Biển + 1 Khoai Tây Chiên Tắm Phô Mai + 2 Nước Ngọt

175.000 VND

delivery