COMBO SPICY CHICKEN LOVER

COMBO SPICY CHICKEN LOVER
1 Burger gà giòn cay + Khoai chiên (S) + 4 gà Nugget + 1 Đồ uống
Số Lượng Phần Ăn

159.000 VND

delivery