COMBO BURGER BÒ TEMPURA (M)

COMBO BURGER BÒ TEMPURA (M)
1 Burger Bò Tempura Jr (size vừa) + 1 Khoai Tây Chiên (M)
Số Lượng Phần Ăn

87.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery