COMBO TENDERGRILL BURGER

COMBO TENDERGRILL BURGER
1 Burger Gà nướng + Khoai chiên (M) + 1 Đồ uống

89.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery