Combo International Burger Day B

Combo International Burger Day B
Mua Combo 1 Burger Bò Tắm Phô Mai + 1 Thức uống Tặng 1 Burger Cà rốt

Số Lượng Phần Ăn

151.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery