Combo Chào Hè 265k (Tặng 4 nugget + 2 Cheese Stick)

Combo Chào Hè 265k (Tặng 4 nugget + 2 Cheese Stick)
1 Whopper JR + 1 Burger Cà Rốt + 1 Ex Cheese Whopper + 3 Nước Tặng 2 Cheese Stick + 4 Nugget

Số Lượng Phần Ăn

265.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery