Combo Chào Hè 178k (Tặng 4 nuggets)

Combo Chào Hè 178k (Tặng 4 nuggets)
1 Whopper JR + 1 Burger Cà Rốt + 2 Nước Tặng 4 Nugget

Số Lượng Phần Ăn

178.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery