COMBO KING JR 01

COMBO KING JR 01
1 Gà Giòn + 2 Phô Mai Que + 1 Đồ uống

79.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery