COMBO JERRY

COMBO JERRY
1 Burger Gà Giòn BBQ + 3 Gà Nuggets + 1 Đồ uống + 1 Đồ chơi độc quyền Tom & Jerry

Số Lượng Phần Ăn

129.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery