BÒ TẮM PHÔ MAI (bánh lớn)

BÒ TẮM PHÔ MAI (bánh lớn)
Burger Bò tắm phô mai (bánh lớn) - promotion
MIẾNG BÒ WHOPPER   +0 VND

Số Lượng Phần Ăn

105.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery