BURGER BÒ TẮM PHÔ MAI (CỠ VỪA)

BURGER BÒ TẮM PHÔ MAI (CỠ VỪA)
Burger Bò Tắm Phô Mai (cỡ vừa)
MIẾNG BÒ WHOPPER NHỎ   +0 VND

Số Lượng Phần Ăn

63.500 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery