BURGER BÒ TẮM PHÔ MAI (BÁNH VỪA)

BURGER BÒ TẮM PHÔ MAI (BÁNH VỪA)
BURGER BÒ TẮM PHÔ MAI (BÁNH VỪA)
MIẾNG BÒ WHOPPER NHỎ   +0 VND

Số Lượng Phần Ăn

59.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery