BÒ TẮM PHÔ MAI (bánh vừa)

BÒ TẮM PHÔ MAI (bánh vừa)
Whopper Jr Bò Tắm Phô Mai size vừa bánh lẻ
MIẾNG BÒ WHOPPER NHỎ   +0 VND

Số Lượng Phần Ăn

59.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery