EXTREME CHEESY WHOPPER

EXTREME CHEESY WHOPPER
WHOPPER Bò Tắm Phô Mai size lớn bánh lẻ

Số Lượng Phần Ăn

99.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery