BURGER BÒ TẮM PHÔ MAI (BÁNH LỚN)

BURGER BÒ TẮM PHÔ MAI (BÁNH LỚN)
BURGER BÒ TẮM PHÔ MAI (BÁNH LỚN)
MIẾNG BÒ WHOPPER   +0 VND

Số Lượng Phần Ăn

129.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery