COMBO EXTREME CHEESY WHOPPER

COMBO EXTREME CHEESY WHOPPER
1 Burger bò tắm phô mai ( cỡ lớn ) + Khoai chiên (M) + 1 Đồ uống

Số Lượng Phần Ăn

139.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery