COMBO FAMILY CHIC'N LOVERS

COMBO FAMILY CHIC'N LOVERS
3 Miếng Gà Giòn (cay/ không cay)
+ 3 Cánh Gà BBQ
+ 2 Khoai Tây Chiên (L)
+ 3 Nước ngọt

Số Lượng Phần Ăn

265.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery