GÀ BBQ (1 miếng)

GÀ BBQ (1 miếng)
1 miếng GÀ BBQ
Số Lượng Phần Ăn

45.000 VND

delivery