Gà Giòn không cay (1 miếng)

Gà Giòn không cay (1 miếng)
Gà Giòn không cay (1 miếng)

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery