COMBO CHICKEN CRISPY 2PCS

COMBO CHICKEN CRISPY 2PCS
2 Gà giòn không cay + Khoai chiên (M) + 1 Đồ uống

Số Lượng Phần Ăn

105.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery