Combo Gà Giòn không cay (3 miếng)

Combo Gà Giòn không cay (3 miếng)
MAIN COURSE : 1 Nước + 3 miếng Gà Giòn không cay + 1 Khoai Tây Chiên (M)

Số Lượng Phần Ăn

136.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery