COMBO GÀ BBQ (3 MIẾNG)

COMBO GÀ BBQ (3 MIẾNG)
Combo Gồm : 1 Nước (M) + 1 Khoai Tây Chiên (M) + 3 miếng gà BBQ

Số Lượng Phần Ăn

136.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery