COMBO CHICKEN BBQ (2PCs)

COMBO CHICKEN BBQ (2PCs)
2 cánh gà BBQ + Khoai chiên (M) + 1 Đồ uống

105.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery