COMBO GÀ RÁN GIÒN CAY (2 miếng)

COMBO GÀ RÁN GIÒN CAY (2 miếng)
Combo Gồm : 1 Nước (M) + 1 Khoai Tây (M) + 2 miếng gà rán giòn cay

Số Lượng Phần Ăn

105.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery