GÀ GIÒN FLAMIN

GÀ GIÒN FLAMIN
1 Miếng Gà Giòn Cay

45.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery