GÀ GIÒN CRISPY

GÀ GIÒN CRISPY
1 Miếng Gà Giòn Crispy (không cay)

Số Lượng Phần Ăn

45.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery