COMBO CHIC'N LOVERS 2P

COMBO CHIC'N LOVERS 2P
2 Miếng Gà Giòn (cay/ không cay) hoặc 2 Cánh Gà BBQ
+ 1 Burger Bò Phô Mai
+ 2 Nước ngọt

125.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery