BURGER VÒNG HÀNH CHIÊN - (bánh lớn 2 miếng bò)

BURGER VÒNG HÀNH CHIÊN - (bánh lớn 2 miếng bò)
Burger hành chiên size lớn (2 miếng bò)
Số Lượng Phần Ăn

119.000 VND

delivery