Burger 2 miếng bò khoai giòn tràn phô mai

Burger 2 miếng bò khoai giòn tràn phô mai
Burger 2 miếng bò khoai giòn tràn phô mai
Burger 2 miếng bò khoai giòn tràn phô mai   +0 VND

Số Lượng Phần Ăn

89.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery