Burger bò khoai giòn tràn phô mai (bánh lớn) - promotion

Burger bò khoai giòn tràn phô mai (bánh lớn) - promotion
Burger bò khoai giòn tràn phô mai (bánh lớn) - promotion
Burger bò khoai giòn tràn phô mai (bánh lớn)   +0 VND

Số Lượng Phần Ăn

142.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery