BURGER VÒNG HÀNH CHIÊN - (bánh lớn)

BURGER VÒNG HÀNH CHIÊN - (bánh lớn)
Burger hành chiên size lớn
Số Lượng Phần Ăn

95.000 VND

delivery