BURGER VÒNG HÀNH CHIÊN (bánh vừa)

BURGER VÒNG HÀNH CHIÊN (bánh vừa)
Burger hành chiên size nhỏ
Số Lượng Phần Ăn

58.000 VND

delivery