Burger Siêu Nhân Phô Mai Bò Deluxe + Nước

Burger Siêu Nhân Phô Mai Bò Deluxe + Nước
Burger Siêu Nhân Phô Mai Bò Deluxe + Nước
Burger Siêu nhân phô mai bò Deluxe (cỡ vừa)   +0 VND

Số Lượng Phần Ăn

88.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery