Burger Siêu nhân phô mai bò Deluxe (cỡ vừa)

Burger Siêu nhân phô mai bò Deluxe (cỡ vừa)
Burger Siêu nhân phô mai bò Deluxe (cỡ vừa)
Burger Siêu nhân phô mai bò Deluxe (cỡ vừa)   +0 VND

Số Lượng Phần Ăn

69.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery