Burger Whopper Bò Siêu nhân phô mai (cỡ lớn)

Burger Whopper Bò Siêu nhân phô mai (cỡ lớn)
Burger Whopper Bò Siêu nhân phô mai (cỡ lớn)
Burger Whopper Bò Siêu nhân phô mai (cỡ lớn)   +0 VND

Số Lượng Phần Ăn

119.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery