Burger Siêu nhân phô mai (cỡ vừa)

Burger Siêu nhân phô mai (cỡ vừa)
Burger Siêu nhân phô mai (cỡ vừa)
Burger Siêu nhân phô mai (cỡ vừa)   +0 VND

Số Lượng Phần Ăn

49.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery