COMBO THẦN RỪNG L

COMBO THẦN RỪNG L
+ 1 Burger Bò Tempura (L)
+ 2 Cá Cuộn Rong Biển
+ 1 Khoai Tây Tắm Phô Mai
+ 1 Nước Ngọt

Số Lượng Phần Ăn

185.500 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery