COMBO THẦN RỪNG M

COMBO THẦN RỪNG M
+ 1 Burger Golden Tempura Jr
+ 3 Gà Nuggets
+ 1 Khoai Tây Chiên (M)
+ 1 Nước ngọt

Số Lượng Phần Ăn

136.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery