CHARCOAL CRISPY SALMON BURGER COMBO 1P

CHARCOAL CRISPY SALMON BURGER COMBO 1P
1 Burger cá hồi vỏ than tre + Khoai chiên (M) + 1 Đồ uống
Số Lượng Phần Ăn

99.000 VND

delivery