COMBO BURGER GÀ PHÔ MAI SỐT BBQ

COMBO BURGER GÀ PHÔ MAI SỐT BBQ
1 Burger Gà Phô Mai Sốt BBQ + 1 Khoai tây chiên + 1 Nước ngọt
delivery